NEDERLANDS

Bandeau de la déclarationinternationale en dutch

Vanaf dit moment zal


2020

Bekend staan als het jaar waarin een wereldwijde pandemie onze wereld op zijn kop zette

En in slechts een paar maanden meer dan een miljoen levens eiste.

Economieën vernietigd. Mensen blijven van elkaar gescheiden, om samen te leven.

Hoe we nu handelen is dus cruciaal.

Als communicatoren en onderzoekers van alle continenten op deze planeet,

Leggen wij hierbij een duidelijke intentieverklaring af; een verbintenis.

We verbinden

Ons ertoe om samen te werken en al onze energie te steken in het samenbrengen van mensen.

Om een gezondere wereld mogelijk te maken, naar een harmonieuze verandering naar een leefbare, betere toekomst.

Terwijl de pandemie zich in het Zuiden en het Noorden verspreidde,

Kwamen diepgewortelde ongelijkheden aan het licht,

Die vooral de meest benadeelden troffen en honger en ellende zaaiden.

Terwijl het opgelegde isolement zich overal verspreidde

En onze steden en metropolen in spooksteden veranderden,

Bracht deze pandemie een planeet aan het licht die zo verwoest en kwetsbaar is

Dat uit alle hoeken van de wereld een dringende behoefte aan eendrachtige actie is gerezen.

In het licht van deze pandemie, de klimaatnoodsituatie en toekomstige bedreigingen,

Verbinden wij ons ertoe

Door middel van informatie en communicatie

Onze verantwoordelijkheid te nemen om gelijke bescherming voor iedereen te eisen.

Wij bevestigen met klem dat iedereen gelijke bescherming verdient,

Ongeacht ras, afkomst, geslacht, groep of status.

Wij verbinden

Ons ertoe ons deel te doen om onze gemeenschappen te begeleiden

In een kritieke overgang naar een nieuwe manier van leven.

Een manier van leven die de natuur en de hulpbronnen die zij ons geeft respecteert,

Die de biodiversiteit koestert en die de Aarde, ons enige thuis, beschermt en waardeert.

Wij verbinden

Ons tot een open, transparante en eerlijke communicatie,

Vrij van angst en haat,

Die een wereldwijd, participatief en inclusief gesprek bevordert

En onverwachte mogelijkheden blootlegt in deze onzekere wereld.

Met deze planeet zo intens verwoest en kwetsbaar,

Erkennen wij de noodzaak om onze kennis en expertise te ontwikkelen te delen en voortdurend te verbeteren,

Vrij van elke vorm van sektarisme of ideologie van haat.

Door middel van verantwoorde communicatie gebaseerd op ethiek, eerlijkheid, authenticiteit en transparantie.

Wij verbinden

Ons ertoe om vanuit de hele wereld

De kracht van actief luisteren, een levendige en inclusieve dialoog

Te eren om onze gemeenschappen en de mensheid te helpen een gezondere, leefbaardere en betere wereld op te bouwen.

 

*   *   *   *   *

Gelijktijdig gelanceerd in zes talen
- Frans - Engels - Spaans - Portugees - Italiaans - Duits –
Tijdens de wereldwijde Covid-19 pandemie.

*   *   *   *   *

Met de steun van

ORBICOM NETWORK OF UNESCO CHAIRS IN COMMUNICATION

Montréal
December 2020

* Vereniging, organisatie, instelling, gemeenschap, groep, agentschap, netwerk, federatie, samenleving, informatieplatform ...